SABUJ B.ED COLLEGE

 

Nandakumarpur, Raidighi, WestBengal.

MIES INSTITUTE

 

H.O. Sonarpur, Sahebpara, Sonarpur, Kolkata.

.

SHRI SHIKSHAYATAN SCHOOL

 

Lord Sinha Road, Kolkata Via Highmech Instalect (India)

PURBA BAZAR

 

Nangi Station Road, Kolkata

(s.s. elect.)

BATANAGAR GIRLS HIGH SCHOOL

 

Extension part, Batanagar,  Kolkata

.

BATANAGAR SRI RAMKRISHNA ASHRAM VIVEKANANDA VIDYAMANDIR

 

Extension part, Maheshtala, Kolkata

ANADI APARTMENT

 

Maheshtala, Kolkata

TULSI APARTMENT

 

Maheshtala, Kolkata

 Mrs. JOHN HOUSE (NRI)

 

Sarangabad, WestBengal

RAJESH HOUSE

 

Santashpur, Kolkata

BIDDUT DAS HOUSE

 

Batanagar, Kolkata

KANAI LAL MAJUMDAR HOUSE

 

Batanagar, Kolkata

KAJAL DAS HOUSE

 

Paschim Jagtala, Kolkata

LAKHI APARTMENT

 

Bangla Das Para, Kolkata

SOVARANI APARTMENT

 

Gumo Sardar Para, Kolkata